Kullanıcı Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Boly Spor İnovasyon Yazılım A.Ş. (“Boly”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Siz değerli kullanıcılarımızın uygulamaya üye olmanız ve uygulamayı kullanmanız kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir.

 • Boly tarafından sunulan hizmetlerin planlanması ve geliştirilmesi
 • Profilinizin oluşturulması
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yönetilmesi
 • Üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Maç planlaması, oyuncuların iletişim kurmasının sağlanması ve uygulama kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi
 • Puan tablosunun oluşturulması ve puan durumunun yönetimi
 • Lokasyonunuza uygun maçlara erişimin sağlanması

c) Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle İşlendiği ve Hukuki Sebebi

Tarafınıza (b) kısmında belirttiğimiz amaçlarla bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Boly tarafından düzenlenen etkinliğe katılımınız kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

 • Kimlik Bilgisi: İsim, Soyisim, cinsiyet
 • İletişim Bilgisi: E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Şehir, Ülke
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, arama geçmişi
 • Lokasyon Bilgisi: Lokasyon [Lokasyon veriniz uygulamanın lokasyonunuzun talep ettiği alanlarda işlenecektir.]
 • Profil Bilgileri: Yaş, boy, kilo, oynadığınız pozisyon, rozetler, puan [İlk 10’a girmeniz halinde onayınızla uygulama kullanıcıları ile paylaşılacaktır],sıralama, kullanıcı seviyesi, galibiyet sayısı, galibiyet oranı, form durumu, [olması halinde] galibiyet serisi
 • Maç Bilgileri: Maçlar, geçmiş maçlar, maç sayısı, mvp olma sayısı, saha ekleme talebiniz, saha yorumları ve puanı, bulunulan lobiler, oluşturulan maçlar
 • Görsel Kayıtlar: Fotoğraf, Video
 • Diğer: Mesaj bilgisi [mesajlarınız 24 saat sonra silinmektedir. ]

[Girdiğiniz maçlara katılan kişiler profil bilgilerinize ulaşabilmektedir.]

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik hissedarlarımız, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları ve Şirket içi çalışanlar ile KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre kullanmak için Ortaköy Mah. Ambarlıdere Yolu Sok. Lotus World No: 6 İç Kapı No: 5 Beşiktaş/ İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya üyelik kaydınızda tarafımıza sağlamış olduğunuz elektronik posta adresi üzerinden developer@boly.app e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.